Junior Shaolin Kempo / Combat Kempo 9 t/m 15 jaar


Shaolin Kempo / Combat Kempo, een sport met veelzijdige lichaamsbeweging en inzet van alle spiergroepen, is uitermate geschikt voor opgroeiende jeugd; zowel jongens als meisjes.

Het is tegenwoordig niet meer zo vanzelfsprekend dat de jeugd opgroeit tot gezonde lichamelijk goed ontwikkelde, zelfverzekerde volwassenen. Kinderen lopen en fietsen steeds minder, zitten vaker voor TV of computer en gaan ook minder vaak sporten. Overgewicht, onzekerheden, bewegingsstoornissen, slechte motoriek of een slechte houding komen regelmatig voor; de oorzaak is vaak terug te vinden in teveel aan energie en een gebrek aan veelzijdige beweging, sport of zelfvertrouwen.


Shaolin Kempo / Combat Kempo is een sport waarin kinderen aan hun zelfvertrouwen kunnen werken, maar ook op positieve wijze hun teveel aan energie, stress en eventueel overgewicht kwijt kunnen raken. Stress bij kinderen vraagt u zich misschien af? Ja, er rust vaak een enorme (niet altijd merkbare) prestatiedruk op schoolgaande jeugd en sport kan daarom een welkome uitlaatklep zijn. Door de Kempotraining krijgt men ook te maken met doorzettingsvermogen, iets dat ook in het verdere leven, school, werk, relatie et cetera van belang kan zijn.


Shaolin Kempo / Combat Kempo, een sport met veelzijdige lichaamsbeweging en inzet van alle spiergroepen, bevat onder anderen de volgende elementen: lichaamshouding, lichamelijke ontwikkeling, conditie, lenigheid, kracht, balans, motoriek, karaktervorming, zelfvertrouwen, doorzettingsvermogen, discipline, wederzijds respect en zelfbeheersing. Kempo trainingen kunnen een zeer positieve invloed hebben op de discipline, omgangsvormen, mentale- en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Kempo beoefenen is sportief en gedisciplineerd bezig zijn.


Jeugdige Kempobeoefenaars wordt - afhankelijk van de leeftijd - de technieken spelenderwijs aangeleerd. Kempo is een zelfverdedigingsport; uiteraard leert men zichzelf te verdedigen, waardoor het zelfvertrouwen wordt vergroot. Tevens leert men zich in bepaalde conflictsituaties juist te beheersen, het gevecht juist te ontwijken i.p.v. aan te gaan (temeer omdat ze zich mentaal en fysiek sterker / weerbaar voelen en geleerd hebben hoe met conflictsituaties omgegaan kan worden; vechten lost immers vaak niets op).


Binnen het Shaolin Kempo / Combat Kempo is discipline en respect erg belangrijk. Omdat de tijdens de Kempo lessen aangeleerde technieken uiteraard niet zomaar op straat, het schoolplein of elders gebruikt mogen worden, wordt hier dan ook vanaf de eerste les aandacht aan besteed. Luisteren naar de leraar, respect hebben voor de leraar en de andere kinderen is daarbij erg belangrijk. Niet luisteren of te laat komen, betekent hier op aangesproken worden. Deze tijdens de Kempo lessen aangeleerde discipline speelt ook een belangrijke rol in hun houding ten opzichte van hun naaste omgeving (omgang met- en respect naar ouders, broertjes en zusjes, vriendjes, leraren, altijd op tijd leren komen et cetera) en hun latere leven. Kempobeoefenaars zijn daarom vaak zelfverzekerde en evenwichtige persoonlijkheden.


Misbruik van geleerde technieken (zoals vechten op school of straat) heeft ernstige consequenties. Hiermee wordt namelijk ook de sport en de sportschool geschaad. In ernstige gevallen zal de leerling voor korte tijd of zelfs voorgoed geschorst worden.

Voor ons geldt dat school te allen tijde voor de sport gaat, ook als de leerling daarom geen Kempo meer kan beoefenen.


Jongens en meisjes van 9 tot en met 14 15 jaar trainen in dezelfde groep. Zowel de grote als de kleinere kinderen krijgen dezelfde leerstof (zoals examen eisen), maar worden benaderd op hun eigen leeftijd- en Kempo niveau en trainen veelal met hun leeftijdsgenoten. Jeugdigen vanaf 14 jaar mogen (als zij dat verkiezen) in het lesuur voor volwassenen meetrainen.


Examens


2 maal per jaar vinden er examens plaats (voor degenen die daar aan toe zijn). Examens zijn niet alleen bedoeld voor het behalen van hogere banden, het is tevens een uitdaging, een test waarbij men leert omgaan met spanning en presteren op het juiste moment.